Seion Chapel

Seion Chapel
Seion Chapel
cake 1859 - 2009
Seion Chapel 2009

Sunday Services
Sunday services will take place the first Sunday of every month.
Cyswllt: Mrs Delyth Jones, Llwynteg os am gysylltu 470691

February

1.45 pm 3ydd Lyndon Lloyd, Beulah.

3.00 pm 10fed Rhys Davies, Llanarth.

1.45 pm 17eg Maria Evans, Alltwalis.

3.00 pm 24ain Raymond Davies, Penparcau.

March

1.45 pm 3ydd Gerwyn Morgan, Cwmann.

3.00 pm 10fed Andreas Iago, Aberystwyth.

1.45 pm 17eg Dwynwen Teifi, Llandysul

3.00 pm 24ain Stephen Morgan, Trefilan .

1.45 pm 31ain Rhydd.

April

3.00 pm 7fed Gwendoline Evans, Llanarth.

1.45 pm 14eg Rhydd.

3.00 pm 21ain Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth.

1.45 pm 28ain Wendy Evans, Burry Port.

May

3.00 pm 5ed Gwilym Jones, Abergwili.

1.45 pm 12fed Gymanfa Ganu – Eglwys Bresbyteraidd, Llanon.

3.00 pm 19eg Tudur Dylan Jones, Caerfyrddin.

1.45 pm 26ain Rhydd.

June

3.00 pm 2ail Ymarfer y Pwnc.

1.45 pm 9fed Pwnc.

3.00 pm 16eg Aled Lewis, Llanymddyfri.

1.45 pm 30ain Gerwyn Morgan, Cwmann.

July

3.00 pm 7fed Maria Evans, Alltwalis.

1.45 pm 21ain Parch Rheinallt Davies, Pencader.

3.00 pm 28ain Dr Clive Briggs, Aberystwyth.

Awst

Dim Cyrddau.

September

1.45 pm 1af Parchedig John Emrys Jones, Ciliau Aeron.

3.00 pm 8fed Dwynwen Teifi, Llandysul.

1.45 pm 15fed Gwendoline Evans, Llanarth.

3.00 pm 22ain Lewis Wyn Daniel, Llandysul.

1.45pm 29ain Rhydd.

October

3.00 pm 6ed Lyndon Lloyd, Beulah.

1.45 pm 13eg Rhys Davies, Llanarth.

3.00 pm 20fed Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth.

1.45 pm 27ain Andreas Iago, Aberystwyth.

November

3.00 pm 3ydd Gerwyn Morgan, Cwmann.

1.45 pm 10fed Aled Lewis, Llanymddyfri.

3.00 pm 17eg Rhydd.

1.45 pm 24ain Lewis Wyn Daniel, Llandysul.

December

3.00 pm 1af Dwynwen Teifi , Llandysul.

1.45 pm 8fed Rhydd.

2.00 pm 15fed Parti Nadolig.

1.45 pm 22ain Rhydd.

3.00 pm 29ain Rhydd.

Deacons

Mr Gwyndaf Morgan, Mount

Mrs Laura Lewis, Gorlan

Miss Llinos Williams, Stafell Wen

Accompanists

Mrs Beti Griffiths, Ael y Bryn

Mrs Betty Jones, Eryl

Mrs Gwenllian Jones, Ffos-y-ffin

Ms Gloria Roberts, Cilmeri

Sunday School

Mrs Delyth Jones, Llwynteg os am gysylltu 470691

Ysgol Sul am 11 ar ddeg o’r gloch fore Sul.