Cyfarwyddiadur Busnes Lleol

Gellid disgwyl gweld busnesau sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth a marchogaeth wedi’u lleoli yng ngorllewin Cymru – wedi’r cyfan, dyma “wlad y cobiau”. Ond mae Cilcennin yn ymfalchïo yn yr amrywiaeth o fusnesau a mentrwyr sydd yn y pentref yn darparu amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau.

Mae cyfle i bob un ohonynt roi ychydig bach o wybodaeth ar y tudalennau hyn, ynghyd â dolennu i safleoedd allanol sy’n sôn amdanyn nhw eu hunain.

  • Busnesau Lleol
    Cilcennin Busnesau Lleol
  • Busnesau Lleol
    Cilcennin Busnesau Lleol
  • Busnesau Lleol
    Cilcennin Busnesau Lleol

A.D.Boyes

A.D.Boyes - Roofing and General Building 01570 470522 Pen Y Bryn Cilcennin Lampeter Pont Stefan SA48 8RL ...
Read More

Aeron Bacon Supplies

Unit 1, Industrial Estate, Felinfach, Lampeter, Ceredigion SA48 8AE Telephone 01570 471065 Refrigerated Van Sales ...
Read More

Aeron Motors

(Eirfyl Evans) Cilau Aeron, Lampeter, Ceredigion, SA48 8DA Telephone 01570 470141 ...
Read More

AVS Pet & Equine

Feeds, Bedding, Housing Wholesale & retail Perthi Yard Llanrhystud Ceredigion SY23 5ED Tel: 01974 272 585 Prop: Yvonne Jones ...
Read More

Brodyr Morgan Brothers

Adeiladwyr Mount, Cilcennin, Lampeter SA48 8RL. Tele: 01570 470514 Fax:   01570 471150 ...
Read More

Cennin Crafts

Crefftau Cennin ...
Read More

Club Pennant

Cwyno dy fod yn bored? Heb ddim i'w wneud? Wel, Clwb Pennant yw'r lle i ti fod! Wyt ti rhwng 10 a 26 oed? Yn hoffi cael hwyl a chymdeithasu? ...
Read More

Coarse Fishing Lake

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More

Commando Fuels

Joppa, Llanrhystud AERON VALLEY SUPPLIES Llanrhystud. Telephone 01974 272585 Supporting the 'British Coal Industry' - Buying from CELTIC ENERGY - Working for the people Check our prices before you buy ...
Read More

Crossroads Garage & Shop

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More

Cyclemart

Cilcennin, Lampeter, Wales. SA48 8RS Tele/fax 01570 470079 www.cyclemart.co.uk ...
Read More

D Lewis & Son

Saer a Adeiladwr Gorlan Cilcennin Lampeter 01570 470121 ...
Read More

Ffos-Helyg Caravan

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More

Ivanna Davies Reflexologist

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More

Organic Home Grown Fruit & Veg

Blaencamel Fferm, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan SA48 8DB. Cysylltwch â Anne neu Peter neu galwch i mewn ...
Read More

T J Ll Lewis A’I Feibion

Cigyddion o'r Radd Uchaf Birmingham House, Llanon, Ceredigion. Telephone 01974 202251 ...
Read More

Technica IT

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More

Translating Service

Am gyfieithu o safon am bris cystadleuol a gwasanaeth prydlon a chyfeillgar, cysylltwch â Carwen ar 01570 470 190 neu anfonwch neges e-bost at car-iaith@hotmail.co.uk Carwen Williams - aelod o ...
Read More

Dicky Evans

Maen ddrwg gennym nad ywr cynnwys hwn ar gael yn y Saesneg America ...
Read More
Loading...