Cysylltiadau Lleol a Chyffredinol

Gwefannau Allanol Hanes Lleol

GRWPIAU A CHYMDEITHASAU  HANES LLEOL A GWEFANNAU CYMUNEDOL

ABERAERON
www.cymdeithasaberaeron.org

ABERARTH
http://www.aberarth.internet-today.co.uk

CWMYSTWYTH
www.ourwales.org.uk

LLANDYSUL
www.llandysul-ponttyweli.co.uk

LLANFIHANGEL GENAU’R GLYN (LLANDRE)
www.llandre.org.uk

LLANGYNFELYN
www.llangynfelyn.org

LLANSANTFFRAED (LLANON)
www.llanon.org.uk

CASTELLNEWYDD EMLYN
www.newcastleemlyn.com

PENNANT (1)
www.cymunedpennantcommunity.org.uk

PENNANT (2)
http://www.llain.demon.co.uk/index.htm

TREFEURIG
www.trefeurig.org

TREGARON
www.ourwales.org.uk

GRWPIAU, CYMDEITHASAU A FFYNONELLAU ERAILL.

ACADEMI NEUADDLWYD
http://the-academy-neuaddlwyd.org.uk/lang/en/

(HANES TEULU)
www.ancestry.co.uk

ARCHIFAU CYMRU
www.archiveswales.org.uk

LLYFRYDDIAETH CEREDIGION 1600-1968 (CYNGOR SIR CEREDIGION)
http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=3982

CADW
(GWASANAETH AMGYLCHEDD HANESYDDOL LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU)
www.cadw.wales.gov.uk

CARN
(COMISIWN BRENHINOL HENEBION CYMRU)

www.rcahmw.gov.uk

ARCHIFDY CEREDIGION
www.archifdy-ceredigion.org.uk

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD CEREDIGION
www.cgnfhs.org.uk

CYMDEITHAS HANES CEREDIGION
www.ceredigionhistoricalsociety.org

FFORWM HANES LLEOL CEREDIGION
www.ceredigionlhf.org.uk

AMGUEDDFA CEREDIGION
http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=197/

COFLEIN
(DARGANFOD EIN GORFFENNOL AR-LEIN)
www.coflein.gov.uk

ARCHIFAU CYMUNEDOL CYMRU
www.ourwales.org.uk

CULTURENET CYMRU
www.gtj.org.uk

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD DYFED
www.dyfedfhs.org.uk

CASGLU’R TLYSAU
www.gtj.org.uk

GENUKI: CILCENNIN
www.genuki.org.uk

CYMRU HANESYDDOL
www.jura.rcahms.gov.uk

ANRHYDEDDUS GYMDEITHAS Y CYMMRODORION
www.cymmrodorion.org

MYNEGAI LLAIS AERON (CYNGOR SIR CEREDIGION)
http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=5072

PENTREF LLANRHYSTUD
www.llanrhystud.co.uk

AMGUEDDFA WERIN CYMRU – SAIN FFAGAN
www.museumwales.ac.uk

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU
www.llgc.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL (CYMRU)
www.nationaltrust.org.uk

AMGUEDDFA WLAN CYMRU
www.museumwales.ac.uk

CASGLIAD WERIN CYMRU
www.casgliadywerin.cymru

COMISIWN BRENHINOL HENEBION CYMRU
www.rcahmw.gov.uk

PROJECT CYMRU-OHIO
www.ohio.llgc.org.uk

‘Nid yw Cilcennin Cyntaf yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.’