Diwrnod Hwyl

Cilcennin Fun DayCynhelir Diwrnod Hwyl Cilcennin ym mis Orffennaf pob blwyddyn. Bydd y pwyllgor yn cwrdd am y tro cyntaf pob blwyddyn yn Ebrill i drefnu gweithgareddau. Os ydych am gyfrannu cysylltwch â

  • John Lumley, Cadeirydd
  • Gerry Sutton, Ysgrifennydd
  • Judy Morgan, Trysorydd

Ar ôl ymgynnull bydd orymdaith trwy’r pentref at iard yr ysgol lle fydd lluniaeth ar gael trwy’r dydd (bergers, te, coffi, cacennau, mefus a hufen a hufen ia). Bydd nifer o wobrau am wisg ffansi a chwaraeon (gan gynnwys rhedeg mewn sach, wy a llwy ac yn y blaen).
Unrhyw elw at achosion da yn y pentref.
Cynhyrchir taflen o’r gweithgareddau pob blwyddyn a gofynnir am gyfraniad wrth fusnesau’r ardal Cysylltwch â ni os ydach am hysbysebu yn y daflen. cyntaf@cilcennin.wales.

Gweler Orielau Image Diwrnod Hwyl o flynyddoedd blaenorol