Cyfleusterau

Mae Neuadd y Pentref ar gael i’w llogi gan unigolion cyffredin, busnesau neu glybiau lleol.

Cafodd y neuadd ei hail-adeiladu’n gyfan gwbl yn 2000, ac yn awr mae’r cyfleusterau canlynol ar gael yno:

 • Mynedfa dan do gyda chyntedd mewnol
 • Dau doiled, gydag un ohonynt i’r anabl
 • Lle i dros 120 o bobl i eistedd
 • 12 bwrdd mawr y gellir eu plygu i’w storio
 • Llwyfan gyda llenni a mynediad iddo o’r ochr
 • Piano syth
 • Stordy
 • Palis yn y brif neuadd
 • Hysbysfwrdd y gymuned
 • Cegin wedi’i gosod
  • o Yn cynnwys ffwrn a hob, micro-don, peiriant golchi llestri, oergell, sinc a bwrdd sychu, pob offeryn pwysig sydd eu hangen yn y gegin, cannoedd o gwpanau, soseri, gwydrau, platiau ac ati, dau degell mawr, digon o hambyrddau ar gyfer gweini
 • Un cyfrifiadur
 • Cysylltiad band eang (BT Business broadband) a llwybrydd wi-fi diogel (both)
 • Taflunydd HD
 • Sgrîn i’r taflunydd
 • Bwrdd gwyn a phinnau ysgrifennu
 • Nifer o socedi trydan yn yr adeilad
 • Boeler sy’n llosgi olew a thermostat â gwresogyddion yn yr adeilad
 • Gofalwr sy’n gosod y neuadd ar gyfer pob digwyddiad
 • Man parcio ar gyfer hyd at 5 car yn union y tu allan i du blaen y neuadd (dylid defnyddio’r ardaloedd ger Commercial Inn os oes angen mwy o fannau parcio)
 • Cegin llawn offer
 • llwybrydd WiFi diogel
 • Lle i dros 120 o bobl i eistedd

 • Cyfleusterau i'r Anabl

Dyma’r ffi sy’n cael ei godi am logi’r neuadd:

 • Llogi masnachol – £35 y dydd
 • Llogi am ddiwrnod yn unig ar gyfer parti pen-blwydd £15
 • Defnyddwyr rheolaidd – cyfarfod byr (tuag awr) £5
 • Defnyddwyr rheolaidd – sesiwn naill ai yn y bore, prynhawn neu gyda’r nos £20
 • Defnyddwyr rheolaidd – 2 o’r 3 sesiwn sy’n cael eu rhestri uchod £25
Er mwyn trefnu defnyddio Neuadd y Pentref, dylid cysylltu â Dilwyn a Rosina Williams ar 01570 471052