Neuadd Pentref Cilcennin

Cilcennin Village HallGellir llogi Neuadd y Pentref. Dylid dilyn y ddolen hon er mwyn cael rhestr o’r prisiau a’r cyfleusterau sydd ar gael.

Cefnogwch Neuadd y Pentref

Cam 1: Ymuno â’r Clwb 200.

Cam 2: Edrych ar y dudalen Gweithgareddau i weld pa grwpiau eraill sy’n defnyddio’r neuadd.

Er mwyn trefnu defnyddio Neuadd y Pentref, dylid cysylltu â Dilwyn a Rosina Williams ar 01570 471052.

  • Cilcennin Village Hall
  • Cilcennin Village Hall

Pentref Hanes Neuadd

Yn 2000, ail-adeiladwyd neuadd y pentref i gyd. Yma, gellir dod o hyd i ddetholiad o luniau sy’n cofnodi’r broses.