Ysgol Cilcennin

Ysgol Cilcennin - Cliciwch yma i weld lluniau o'r plant ysgol drwy bob degawd ers y 1880au

 

Ysgol fach, gyfeillgar, categori A cyfrwng Cymraeg yw’r ysgol sydd yng Nghilcennin, ac mae iddi gryn dipyn o hanes. Ar hyn o bryd, mae 40 o ddisgyblion yno, ar ôl i staff a disgyblion Ysgol Pennant ymuno ag Ysgol Cilcennin. Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yn yr ysgol nid yn unig yn cael eu defnyddio gan blant yr ysgol, ond hefyd gan aelodau’r gymuned (er enghraifft, gweler tudalen y Diwrnod Hwyl); gwelir nifer o’r aelodau hynny’n cyfrannu’n rheolaidd at ddigwyddiadau codi arian yr ysgol. Mae cefnogaeth anhygoel y gymuned yn darparu mwy o gyfleoedd i blant, megis tripiau, staff ychwanegol a llyfrau a chyfarpar newydd

Gellir cysylltu â’r ysgol ar 01570 470220
Pennaeth: Mr G. Davies
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr N. Hermann

Ewch i wefan yr ysgol er mwyn dod o hyd i newyddion diweddaraf yr ysgol.
www.cilcennin.ceredigion.sch.uk

Cliciwch yma i weld lluniau o’r plant ysgol drwy bob degawd ers y 1880au