Y Drindod Sanctaidd Cilcennin

  • Y Drindod Sanctaidd Cilceinn
  • Y Drindod Sanctaidd Cilceinn

Patrwm Gwasanaeth Dydd Sul

  • 9.30am Bob Dydd Sul Cymun ar Gan
  • Bydd y gwasanaethau ar yr ail Sul o’r mis ar gyfer plant yn benedol.

Manylion Cyswllt

Offeiriad â Gofal – Y Parchedig Matthew Hill
01570 471241 matthewhill@churchinwales.org.uk

Warden – Lorraine Jones 470,572 ( dydd) 471205 ( gyda’r nos)
Warden – Gwendaline Silvestri
Trysorydd – Nia Richards
Ysgrifennydd – Lilian James

  • Y Drindod Sanctaidd Cilceinn
  • Y Drindod Sanctaidd Cilceinn

Y Drindod Sanctaidd Cilceinn 1811 cloch yr eglwys
Y Drindod Sanctaidd Cilceinn 1811 Cloch yr Eglwys