Clwb dai cant

Clwb dai cant

 

Dyma’r modd mae’r Neuadd yn casglu arian. Wrth dalu £10 y flwyddyn cewch gyfle i ennill £25, £20,
£15 neu £10 pob mis. Dau gyfle ar y Nadolig.

I ymuno â’r clwb, cysylltwch â: Dai Evans, Llys- y-coed, Cilcennin 01570 470847

Canlyniadau diweddaraf o’r raffl clwb 200

Gorffennaf 2016

 £25.00 –  92  – Peter & Barbara Elliott, Wyndara.

 £20.00 –  61  – Lleucu & Mirian Jenkins, Penparc.

 £15.00 – 23  Brian Roberts, Bryneglur.

 £10.00 – 6   –  Mari Jones, Tanybryn.

 Awst 2016 

£25.00 – 163  –  Sylvia Sutton, Brynysgallen

 £20.00 –  134  – Bob Fry, Bryn

 £15.00 –  189  –  Eirlys Evans, Ty Helyg, Silian

 £10.00 – 174  –  Aled & Fiona Jones, Tynewydd

 Medi 2016

 £25.00 – 71  – Margaret Patient, Cae Fron, Aberaeron

 £20.00 – 13  –  Shirley Hambley, Talbot House

 £15.00 – 66  –  – Mr & Mrs Lomax, Awel y Grug

 £10.00 – 70  – Caradog Williams. Maes y Felin.